Připravujeme nový ročník Plesu Hotelu International, který se uskuteční 2.3.2024

Jazzika

A na co se můžetě těšit?
Kde se můžete potkat?